Referenser

WICONA har alltid haft en internationell inriktning. Oräkneliga prestigefyllda och arkitektoniskt sofistikerade projekt har genomförts och fler kommer att utföras med WICONAs produkter. Alla dessa vittnar om kvalitet och teknisk expertis för detta byggnadstekniska system med "TECHNIK FÜR IDEEN".

Med vår referensdatabas WICONA Finder får du hjälp att hitta både nationella som internationella referensprojekt.