Fasadfönster

WICTEC

WICLINE

WICTEC and WICLINE – den perfekta kombinationen 

Det flexibla och breda utbudet inom WICTEC fasadsystem kan på ett perfekt sätt matchas och integreras individuellt med öppningsbara element från WICTEC och WICLINE. Perfekt koordination av värmeisolering upp till de högsta värdena, smäckra profillinjer med specialkarmar, frihet att välja ibland ett omfattande utbud av öppningstyper – med WICONAs system kommer du finna den rätta lösningen oavsett krav och önskemål.

Fördelar med WICONA integrerade fönster:

 • Integrerade fönster för alla typer av fasad och glastak
 • Integreras på ett harmoniskt sätt i fasadstrukturen
 • Inåtgående eller utåtgående öppning, manuellt eller automatiserat
 • Flera olika typer av öppningsvarianter:
  o Sidohängt fönster
  o Dreh-kippfönster
  o Överkantshängda fönster
  o Pivotfönster, horisontellt
  o Pivotfönster, vertikalt
  o Topphängt fönster (Senk-klapp)
 • Flexibel anpassning utifrån krav på värmeisolering, tack vare det breda systemutbudet
 • Enkel att utvidga med tilläggsfunktioner såsom inbrottsskydd eller skottskydd, utan att kompromissa med utseendet
 • Testad och godkänd för NSHEV
 • Baserad på WICONA Unisys- principen: Hög nivå av processäkerhet, kostnadseffektiv och tidsbesparande production, endast ett fåtal verktyg behövs