Certifiering U-värde

Våra produkter WICLINE 65, WICLINE 75 och isolerade WICLINE 75 är U-värdes certifierade, se nedan. För mer information, var god se WICTIP Tools.

WICLINE 65
110221.001
110221.002
110221.003
110221.004
110221.005
110221.006

 WICLINE 75
110217.001
110217.002
110217.003
110217.004
110217.005
110217.006
110217.007

WICLINE 75
Isolerad

110218.001
110218.002
110218.003
110218.004
110218.005