Standard 60 mm


Med sina 60 mm breda profiler på både in- och utsidan, är WICTEC 60 ett stabilt fasadsystem som möter de allra högsta kraven. Med ett fåtal tillägg uppfyller WICTEC 60 de mest krävande kraven med avseende på inbrottsskydd, skydd mot beskjutning samt brandskydd.

Systemtestresultat/CE produktöversikt enligt SS EN 13830:

Lufttäthet (enligt SS EN 12152): AE
Vattentäthet (enligt SS EN 12154): RE 1200
Motstånd mot vindlast (enligt SS EN 13116): 2000/-3200 Pa, 3000/-4800 Pa (Säkerhet)
Luftljudsisolering, Rw (C;Ctr): 47 (-1,-4) dB
Inbrottsskydd (enligt SS EN 1627): RC1N, RC1, RC2, RC3
Skottskydd (enligt SS EN 1522): FB4 S, FB4 NS
Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS EN ISO 9001:2008

Teknisk beskrivning:
Systemets bredd: 60 mm
Profildjup: 70 till 170 mm
Värmeisoleringsförmåga: Uf värde ner till 1.2 W/(m²K)
Fyllningstjocklek: 3 till 57 mm
Glasvikt: Upp till 5.6 kN
Taklutning: Ner till 10°

Systemets uppbyggnad:
- Idealiskt system för både plana fasader, tak och stora rymliga volymkonstruktioner
- Stor möjlighet till individuell design tack vare ett stort urval av profilutförande för både stomprofiler och synliga glashållare och täcklock
- Pålitliga glasstöd för lastupptagning upp till 5.6 kN med anpassade spröjsförband
- Överlappat och säkert dränage i anslutningspunkter utan mekanisk anslutning ger en välbeprövad täthet
- Filigrant utseende utan några avvikelser med avseende på siktlinjer i övergångar mellan vertikala och horisontella gummilister
- Profiler med höga statiska värden, även alternativ med invändig förstärkning
- Glasning utifrån med synliga eller dolda skruvar
- Omfattande lösningar för bygganslutningar och uterum

External links
Neue Mitte Ulm

WICTEC 60