Om WICONA

Varumärket WICONA har under de senaste årtiondena utvecklats till en synonym för ett byggsystem som uppfyller de allra högsta standarderna.

De högt satta kraven på teknisk standard, samt ett strikt system för testning och kvalitetssäkring av produkterna bidrar till varumärkets framgång.

WICONA lanserades 1948 som en division av Wieland Werke i Ulm, Tyskland.1990 införlivades byggsystemet i Hydro och i Hydro Building Systems.

About WICONA

All verksamhet inom områdena forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning samordnas från huvudkontoret i Ulm. Lösningar för framtiden utvecklas och testas i WICONA-testcenter utanför Bellenberg.

Den moderna logistikcentralen i Gerstungen garanterar punktliga leveranser av WICONA-sortiment av profiler, tillbehör och utrustning till sina kunder. "Vägg-i-vägg" med logistikcentralen ligger ett ”state-of-the-art”- pulverlackeringsanläggning för ytbehandling av WICONA-profiler.

 

 

Om WICONA