Arkitekter

Nuförtiden måste alla som önskar genomföra kreativa arkitektoniska ideer, inte bara ta de tekniska aspekterna i beaktan, utan också de strikta byggregler som gäller redan i planeringsstadiet. Energibesparing och säkerhetssystem är exempel på faktorer som måste beaktas. Varje fastighet och konstruktion har sina egna särdrag som ibland tvingar arkitekter, planerare och beslutsfattare till helt nya utmaningar.