Miljö

Vi tar ansvar för vår miljö - gör det Du också!

Här på WICONA siktar vi inte enbart på hållbarhet av byggnader genom värmeisolering, vi tar även hänsyn till energieffektivitet och skydd av klimatet genom hela livscykeln.

 
Aluminium blir inte "använt" utan "används"

Vår filosofi är att hantera naturresurserna omsorgsfullt. Med början vid produktionen av aluminium, där 68% av energin som används är energi från vattenkraft, och sedan hela vägen till återvinningsprocessen som sker i egen regi.